🍃🍂ایـــــــســـــتگـــاه زنـــــدگــــــی🌷🍂

توضیـــح.اممممممم..زنـــــدگــــی زیــــبـاست😄😄 لطفا بدون کامنت وبو ترک نکنید😊😡

۱۶ مطلب با موضوع «عکس نوشته» ثبت شده است

از اشتباه کردن نترس

 • ۴ پسندیدم
 • ۴ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • يكشنبه ۴ مهر ۹۵

  یک مرد واقعی....

 • ۳ پسندیدم
 • ۶ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۱۳ شهریور ۹۵

  خدا............

 • ۳ پسندیدم
 • ۶ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۱۲ شهریور ۹۵

  اسیر شده بود

 • ۵ پسندیدم
 • ۵ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵

  یه روزه یه ......

 • ۳ پسندیدم
 • ۶ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • سه شنبه ۱۲ مرداد ۹۵

  میترسم

 • ۲ پسندیدم
 • ۳ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۹ مرداد ۹۵

  قلبهایمان

 • ۵ پسندیدم
 • ۸ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۱ مرداد ۹۵

  اعصاب چیست....؟

 • ۴ پسندیدم
 • ۴ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • يكشنبه ۲۰ تیر ۹۵

  چشمات

 • ۵ پسندیدم
 • ۶ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • دوشنبه ۲۴ خرداد ۹۵

  روز هــای ســخت

 • ۱ پسندیدم
 • ۳ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • يكشنبه ۱۶ خرداد ۹۵