خـــــداحــــــافـــــظ تا مــــدتی

توضیـــح.اممممممم..زنـــــدگــــی زیــــبـاست😄😄 لطفا بدون کامنت وبو ترک نکنید😊😡

خـــــداحــــــافـــــظ تا مــــدتی

توضیـــح.اممممممم..زنـــــدگــــی زیــــبـاست😄😄 لطفا بدون کامنت وبو ترک نکنید😊😡

درباره بلاگ
خـــــداحــــــافـــــظ تا مــــدتی

حرفـــاییی برای بهتــر شـــدن زندگی
زندگی زیباست
کافــیست...
چشــمانت را باز کنی و خوشبختی را ببینی
من تو این وب...زندگی واقعی رو نشونتون میدم
هیچ کــــس تـــنها نیس
خــــــدا با ماســــت
بفرمایید داخل رسیدین به ایستگاه زندگی

کلمات کلیدی

🍃🍂

& دست نوشته 4 &

عشق + خانومم + سرنوشت + آرزو

خدا + آرامش + تنهایی + گریه + صدا + عاشقتم

موفقیت + گذشته + توکل + کلید + زندگی

رنج + سختی + شکست + خدا + زندگی

ناامیدی + غم + اندوه + زندگی + نور + خدا

خوبی + و + بدی + های + زندگی + علیرضا

گرگ + متن + زیبا +

طبیعت + زخم +

پسر + بودن + یعنی

صلوات+ال محمد + گناهان

30 + راه + برای + افزایش + رزق + و + روزی

عاشق + دلنوشته + علیرضا + دوستت + دارم

دل نوشته + موفقیت + دلنوشته های + علیرضا

اعتماد + خنجر + از + پشت + دلنوشته هایم

دلنوشته های + علیرضا + دلنوشته هایم + ستاره ی من + تویی

عشق + تو + دلنوشته های + علیرضا + دلنوشته هایم

حجت + قبول + بانو

قصه + قدیم + جدید + فیلم + سانسور

ممنون + ترانه + پیامک + دل نوشته های علیرضا

آذر ماه + دستا بالا

خدا + دلنوشته + کپی پیست

خدا + کمکم + کن

شعر + شعرهای زیبا

دلنوشته + دلنوشته های علیرضا + خاطره + من

طب+ اهل + بیت

کپی + پیست + نحال + عمر + تو

دلنوشته + دست نوشته + دلنوشته های علیرضا

دلنوشته + دلنوشته های علیرضا + خدا + نیایش

نویسندگان

۵۸۹ مطلب توسط «مدیر ایستگاه😄😄» ثبت شده است

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ. ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧب ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ.

ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: "ﺣﺘﻤﺎ"

ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ!

ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ.

ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ...

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ...

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯼ!

ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍﺍﺍﺍ...؟!

 

مدیر ایستگاه😄😄

سلاممم خب خیلی وقته نبودم

اما واقعا نتونستم بیام الانم راه اهنم که برم خونه

خب بگم براتون که من رفتم دانشگاه هوا زیاد سرد نبودا

اما شبش که نیخواستیم بخوابیم دیدیم تو تو یه اتاق ده نفره ایم

من و برادرم و چهارتا از دوستامون گشتیم دونفرو پیداکردیم رفتیم تو یه اتاق هشت نفره...اما اتاق کثیف بود خیلی تختو از اینا کم داشت استین هارو زدیم بالا تمیز تمیزش کردیم

خب یه خاطره اینجا جاموند

من داشتم با جارو برقی جارو میزدم برادرم گف علی داری چیکار میکنی گفتم جارو میزنم دیگه دوستم گف خو فقط دستش دستته دیگه همه رفتن هوا از خنده

فکر کن پنج دقیقه الکی داشتم جارو میزدم

تازه داداشم گف بریم ترمینال با قطار بریم😂😂😂😂

منم گفتمش بریم راه اهن با اتوبوس بریم😂😂

خب فعلا من برم رسیدم خونه به همتون سر میزنم

مدیر ایستگاه😄😄

سلام

این بار دیگه میرم که بمونم

تنها چیزی که خیلی ناراحتم میکنه

دور شدن از خواهر زادمه

خب هر وقت رسیدم دورود میام پرانرژی

مدیر ایستگاه😄😄

سلام

خوفین..خداروشکر منم خوفم

اول که متنمو شروع کنم ..دقت کردم تعداد بازدید کننده ها از وبلاگم بیشتر دنبال کننده هاس

خو خدا خیرتون بده یه نظری لایکی چیزی کنید خو ..روحیمو میزنیدا منم افسرده میشما

....

من همیشه میگفتم اینقدر رنگ آبی فیروزه ای رو دوس دارم اما نمیدونم چطور میشد که هیچ وقت این رنگ گیرم نمی اومد

اما رنگ قرمزو دوس ندارم و میگفتم قرمز نمی خرم اما نمیدونم چرا میخریدم والا الان شماهم میگین چرا میخرید خو مجبورت نمیکنن

اره اما هنوز خودمم نفهمیدم

خب ازاین بگذریم من طرفدار پرسپولیسم اما رنگ ابی فیروزه ایو دوس دارم تعجب نکنین خو نمیشه هرکس پرسپولیسیه قرمز دوس داشته باشه

اما فکر کنم من متفاوتم

.....

یادمه یکی پیشم نشست گفت خدا منو دوس نداره اصلا به فکرم نبوده:((دلم میخواس خفش کنم اما با خونسردیه کامل گفتمش تو ازکی غمگین شدی گف یه سالی هس گفتم یعنی قبلش خوب بودی؟

گف اره

گفتم خو وقتی تو شاد بودی و خوشبخت به فکر خدا بودی یادی ازش میکردی

گفت اممممممممممممم

گفتمش گاهی وقتا لازمه ادم مشکلی براش پیش بیاد تا از خداش سراغی بگیره

دلم برا تنهایی خدا میسوزه که که وقت تنهایی فقط صداش میکینم

بحث الان قاطی پاتی شد

راستی به نظرتون قالب رو عوض کنم یا همین خوب است؟

منتظر هستم تا پرنس و پرنسس ها جواب گویند؟؟

مدیر ایستگاه😄😄
۱۷ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۱۰

بیا این متنو بخون😉

 

🌹🌹🌹🌹🌹

مى‌خواستم به دنیا بیایم، در یک زایشگاه عمومى؛ پدرم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصى!

مادرم گفت: چرا؟ 

پدربزرگم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم به مدرسه بروم، همان مدرسه سر کوچه‌مان؛ مادرم گفت: فقط مدرسه غیرانتفاعى!

پدرم گفت: چرا؟

مادرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! به رشته انسانى علاقه داشتم؛ پدرم گفت: فقط ریاضى!

گفتم: چرا؟

پدرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم با دخترى ساده که دوستش داشتم ازدواج کنم؛ خواهرم گفت: مگر من بمیرم.

گفتم: چرا؟

خواهرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم پول مراسم عروسى را سرمایه زندگى‌ام کنم؛ پدر و مادرم گفتند: مگر از روى نعش ما رد شوى.

گفتم: چرا؟

آنها گفتند: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم به اندازه جیبم خانه‌اى در پایین شهر اجاره کنم؛ مادرم گفت: واى بر من.

گفتم: چرا؟

مادرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! اوّلین مهمانى بعد از عروسى‌مان بود. مى‌خواستم ساده باشد و صمیمى؛ همسرم گفت: شکست به همین زودى؟!

گفتم: چرا؟

همسرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم یک ماشین مدل پایین بخرم، در حد وسعم تا عصاى دستم باشد؛ همسرم گفت: خدا مرگم دهد.

گفتم: چرا؟

همسرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مى‌خواستم بمیرم. بر سر قبرم بحث شد؛ پسرم گفت: پایین قبرستان.

زنم جیغ کشید!

دخترم گفت: چه شده؟

زنم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! مُردم... برادرم براى مراسم ترحیمم مسجد ساده‌اى در نظر گرفت.

خواهرم اشک ریخت و گفت: مردم چه مى‌گویند؟!

از طرف قبرستان سنگ قبر ساده‌اى بر سر مزارم گذاشتند؛ اما برادرم گفت: مردم چه مى‌گویند؟! خودش سنگ قبرى برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کرده بودند.

و حالا من در اینجا در حفره‌اى تنگ و تاریک، خانه‌اى دارم و تمام سرمایه‌ام براى ادامه زندگى، جمله‌اى بیش نبود؛ «مردم چه مى‌گویند؟!» مردمى که عمرى نگران حرف‌هایشان بودم، حالا حتى لحظه‌اى هم نگران من نیستند!!! کسانى که براى خودشان زندگى مى‌کنند، از فرصت یک‌باره زندگى‌شان نهایت بهره و لذت را برده‌اند ☔☔️

مدیر ایستگاه😄😄

سلاااام

خب از دورود براتون بگم 

ماکه رفتیم دورود وقتی رسیدم فکر میکردم سرد باشه

اما نه اونقدر😰

تا رسیدم فکم هی تکون میخورد از سرما 

بله برف هم اومده بود

واقعا سرد بودا

خب بگذریم

من بعضی هارو دیدم که میگن نماز برا چیمونه

این دنیامون جهنمه اون دنیاهم همینطور والا

واقعا اگه بمیری و بری اون جهنم همین حرفو میزنی

شاید کسایی نماز نخونن اما کردار و اخلاقشون خیلی بهتر از اونایی باشه که نماز میخونن 

بندگیه خدا جای خودش ..این دنیا همش امتحانه وقتی پیامبر و امامان خدا اونطور عذاب میکشیدن اما بازهم بندگیه خدارو میکردن اونجا چی اوناهم حتما باید کافر میشدن درسته ما مثلشون نمیشیم اما میشه الگو بگیریم الان اعصابم خورد شده 😄😄

والا گاهی لازمه فقط صبر کرد به خدا توکل کرد اون وقت همه چی درس میشه تاریخ اینو بهمون ثابت کرده..دلستان حضرت ایوب رو حتما خوندین که چقدرفقیر شد و همه بیرونش کردن

حتی کسایی که بهشون خوبی کرده بود.اما باتوکل به خدا به همه چی رسید

پس به خدات توکل کن هی حرف ناامیدی نزن

مدیر ایستگاه😄😄
۱۵ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۳

یاعلی نویسندگان

سلاااام

بنده به دورود میرم برای پاره ای از مسائل☺☺😉😉

تا یک روز نیستم اگه بهتون سر نزدم ناراحت نشینا

خب  یه انرژی بدمتون

ساعتو نگاه کن ثانیش آروم میره اما چشاتو ببند نگاه چه سریع میره

خودتو درگیر کاری کن اصلا نمیفهمی کی روز گذشت

پس تا وقتی زمانه کافی برای زندگیـکردن

شادی کردن

خوشبخت بودن

مهربانی کردن

و هرچیز دیگه ای

از همین الان انجام بده مرگ خبر نمیکنه

خب گفتمتون 

یاعلی😊😊

مدیر ایستگاه😄😄
۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۱۲

عشق..و متنی دیگه😊

عشق جرات میخواد

عشقی پاک با افرادی سالم

اگه عاشق میشی باید قدرت تعهد دادن داشته باشی

من مال توام 

هردختری هرکسی میخواد باشه با هر آرایشی فقط صورت توست که در ذهن من جای داره

قلبه من مال توست

خدایا کمکم کن همیشه نگهش دارم تو قلبم تو فکرم 

کمکم کن همیشه پایبند باشم 

به امید تو

خب بریم متنو عوض کنیم😄😄😄

این فیلمه هس لیسانسه ها

آدم دلش میخواد اون پسره رو خفه کنه

اسمشو یادم نیس همون که تا یه دخترو می بینه عاشقش میشه

یا اون که میگه عجقم عجیجم 😝😝

مدیر ایستگاه😄😄
۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۱۰

همش چند ساعت نبودما:)))))

خبببب حالا اومدم با انرژی مثبت زیاد

میگم این لحظه که داری متن رو میخونی کسایی سکته کردن یا تصادف و جونشونو از دست دادن

خو ببین زندگیتو لحظه هاتو عاشقونه سپری کن ....به فکر خطاهای گذشتت نباش

برای خودت یه آینده ای تو ذهنت بساز از خوبی ها و هدفی برا خودت انتخاب کن و توکل کن به خدا و به غیر از خدا از هیچ کس کمک نخواه

چقدر جدی نوشتما:)))))

میگم خاطره خنده دار ندارین برام فرستین با بقیه افراد ایستگاه به اشتراک بزارم اگه دارین برام بفرستین بزارم:))))

زیباترین جمله های زندگی و عکس نوشته های الهام بخش

مدیر ایستگاه😄😄
۱۱ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۱۶

بابا برو زندگیتو کن

باز یه شبو تنهایی

باز منو کنج دل خانه

آه سردی میکشم از ته دلم

تا بگویم برگرد عزیزدلم.

نگا فکر نکین افسرده شدما

اینو اون آدما می نویسن که حس میکنن هیچ کس مثل اونا تنها نیس واقعا کسی تنها تر از خدا میشه با اینکه اینقدر هوامونو داره اما محلی بهش نمیزاریم

بابا برو زندگیتو کن

اینجور مواقع یه سوال روانشناسی هس که نشون میده افسرده هستبن یانه

خب اینم سوال

آیا افسرده هستین یانه؟

والا اینقدر سوالش سخت بود که نگو😂😂😂😂😂😂😂

مدیر ایستگاه😄😄