🍃🍂ایـــــــســـــتگـــاه زنـــــدگــــــی🌷🍂

توضیـــح.اممممممم..زنـــــدگــــی زیــــبـاست😄😄

& دست نوشته 33 &

به جای هدر دادن وقت آن را بازیافت کنید

 خود را درگیر

حرف های بیهوده ی مردم

نکنید

وقت شما بیشتر از این ارزش دارد

 

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۴ مهر ۹۴

  & دست نوشته 32 &

  بهترین تکیه گاه من

  فردی که می توان در دوران سختی به او

  تکیه کنم

  پدر

  پدر کلمه ی کوچکیست

  اما

  مفهومش به اندازه ای است

  که قابل گفتن نیست

 • ۱ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۳ مهر ۹۴

  & دست نوشته 31 &

  مادر

  کلمه ای بسیار زیباست

  کلمه ای پر از معناست

  کلمه ای پر مفهوم است

  کلمه ای پر از امید است

  مادر

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۳ مهر ۹۴

  & دست نوشته 30 &

  گروه سرگرمی ROZANEH

  عشق

  واقعی را می توان درون

  کسانی دید که در دوران پیری

  در کنار هم هستند 

 • ۲ پسندیدم
 • ۲ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

  & دست نوشته 29 &

  اگر زمانی دلت شکست

  و

  با دل خویش خداوند را صدا زدی ،

  هر چه میخواهی بگو و

  هراس و دلهره ای نداشته باش

                                                                        هیچ آدابی و ترتیبی مجو

                                              هر چه میخواهد دل تنگت بگو

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

  & دست نوشته 28 &

  عکس های غمگین از لحظات تنهایی

  اگر دو قلب

  همدیگر را دوست داشته باشند

  فاصله نمی تواند

  عشق آنها را از بین ببرد

  بلکه عشق آنها از دوری هم بیشتر می شود

 • ۳ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

  & دست نوشته 27 &

  عکس های غمگین از لحظات تنهایی

  گاهی تنهایی بهتر است

  از بودن با کسی که قلب شما

  را پر از کینه و نفرت می کند

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • چهارشنبه ۱ مهر ۹۴

  & دست نوشته 26 &

  گروه سرگرمی روزنه

  گاهی اگر دو نفر

  از هم دور باشند

  مفهوم عشق را بیشتر درک می کنند

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • چهارشنبه ۱ مهر ۹۴

  & دست نوشته 25 &

  www.ROZANEHONLINE.com

  دوست واقعی کسی است

  که اگر به پول نیاز داشت نتونی کمکش کنی

  و اگر تو به پول نیاز داشته باشی کمکت کند

   

 • ۲ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • چهارشنبه ۱ مهر ۹۴

  & دست نوشته 24 &

  قضاوت کردن,زود قضاوت کردن

  بی دلیل قضاوت کردن

  مانند

  قاضی است که بدون دلیل کسی  را   محاکمه می کند

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • سه شنبه ۳۱ شهریور ۹۴