🍃🍂ایـــــــســـــتگـــاه زنـــــدگــــــی🌷🍂

توضیـــح.اممممممم..زنـــــدگــــی زیــــبـاست😄😄

& دست نوشته 38 &

خداوندا

در سختی ها شاد باش

تا سختی خود

تسلیم شما شود

هرگز اجازه ندهید

سختی زندگی شما را از بین ببرد

 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • دوشنبه ۶ مهر ۹۴

  & دست نوشته 37 &

  در سختی های زندگی سازگار باشید (رازهای موفقیت)

  با نگرانی نمی توان از سختی فردا کم کرد

  نگرانی فقط شادی امروزت را کم می کند

  پس با شادی به پیش واز فردا حرکت

  کن

   

   

 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • يكشنبه ۵ مهر ۹۴

  & دست نوشته 36 &

  دروغ های زنانه,دروغگویی ,دروغ‌ گفتن

  دروغ

  با دروغ می توان

  زندگی

  یک نفر را خراب کرد

  با دروغ

  می توان زندگی یک نفر را سامان بخشید

  پس به جا استفاده کنیم

 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • يكشنبه ۵ مهر ۹۴

  & دست نوشته 35 &

  صورت زیبا

  روزی به دلیل سختی ها

  دگرگون می شود

  اما فقط قلبی بزرگ است که

  زیبا باقی می ماند

 • ۲ پسندیدم
 • ۲ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۴ مهر ۹۴

  & دست نوشته 34 &

  اس ام اس های جدید, اس ام اس تیکه دار

  نمی توان آدمی را شناخت

  بعضی ها چهره ی بسیار آرامی دراند

  اما در باطن بسیار خشمگین هستند

  بعضی ها چهری شادی دارند

  اما در باطن بسیار غمگین هستند

  واقعا دنیای عجیبیست

 • ۱ پسندیدم
 • ۲ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۴ مهر ۹۴

  & دست نوشته 33 &

  به جای هدر دادن وقت آن را بازیافت کنید

   خود را درگیر

  حرف های بیهوده ی مردم

  نکنید

  وقت شما بیشتر از این ارزش دارد

   

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • شنبه ۴ مهر ۹۴

  & دست نوشته 32 &

  بهترین تکیه گاه من

  فردی که می توان در دوران سختی به او

  تکیه کنم

  پدر

  پدر کلمه ی کوچکیست

  اما

  مفهومش به اندازه ای است

  که قابل گفتن نیست

 • ۱ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۳ مهر ۹۴

  & دست نوشته 31 &

  مادر

  کلمه ای بسیار زیباست

  کلمه ای پر از معناست

  کلمه ای پر مفهوم است

  کلمه ای پر از امید است

  مادر

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • جمعه ۳ مهر ۹۴

  & دست نوشته 30 &

  گروه سرگرمی ROZANEH

  عشق

  واقعی را می توان درون

  کسانی دید که در دوران پیری

  در کنار هم هستند 

 • ۲ پسندیدم
 • ۲ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • پنجشنبه ۲ مهر ۹۴

  & دست نوشته 29 &

  اگر زمانی دلت شکست

  و

  با دل خویش خداوند را صدا زدی ،

  هر چه میخواهی بگو و

  هراس و دلهره ای نداشته باش

                                                                        هیچ آدابی و ترتیبی مجو

                                              هر چه میخواهد دل تنگت بگو

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر دوستان گل🌷🌷
  • مدیر ایستگاه😄😄
  • پنجشنبه ۲ مهر ۹۴