خب سلامی دوباره

این خانومه هس اون بالا👆👆

الان نشسته هی میگه هعییی

کاش اونکارو نمیکردم

این کاش ها مارو از آینده دور میکنه

بشین فکر کن چرا باختی چرا شکست خوردی

ازش درس بگیر نه اینکه بشینی هی فکر کنیو

شادیتو خراب کنی

خب یه خاطره از خودم و دوست گرامیم بگم

یه بار به دوستم پیام دادم

وزارت ارشاد گفته یه میکروب فرار کرده

تاکی فرار برو خودتو تسلیم کن

نمیدونم چرا گف مگه اینکه دستم بهت نرسه

خب تا خاطره ی بعدی خدانگه دار😄😄😄