توجه✳✳توجه

دیگه بسه هرچی غمو اندوه کشیدین

به ایستگاه زندگی رسیدیم😄😄😄

بیاین داخل تا زندگی شاد رو بهتون نشون بدم

این وب از دل نوشته های علیرضا

به ایستگاه زندگی تغییر یافت

هرکس متن زیبایی راجع به زندگی داره به بنده

بده با نامش درج میکنم در وبلاگم