از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست.

 

باید هر لحظه را چنان زندگی کنی که گوی واپسین لحظه است.

 

پس وقت را در جدل،گلایه و نزاع تلف نکن.

 

شاید لحظه بعد حتی برای پوزش طلبی در دست تو نباشد.