شعور یک گیاه در وسط زمستان ،

از تابستان گذشته نمی آید ، 

از بهاری می آید که فرا می رسد. 

گیاه به روزهایی که رفته نمی اندیشد ،

به روزهایی می اندیشد که می آیند. 

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، 

چرا ما ـ انسان ها ـ باور نداریم که 

روزی خواهیم توانست به هرآنچه می خواهیم ، دست یابیم ؟! ۱ 

 

۱- قسمتی از نامه ی "ماری هکسل" به "جبران خلیل جبران" / از کتاب نامه های عاشقانه ی یک پیامبر