دیروز تا امروز تو پیج رهبری

ریخته بودن منافقا

من و چند نفر از دخترخانوم ها و اقایون مذهبی

رو به روشون بودین

اونا شعار میدادن ما میدادیم

کلن شدم ادم سیاسی😊

من جانم فدای سید علیه

بعد که برگشتم به اینستام

 

راستی باز این جمعه هم گذشت و باز نیامد

شاید این جمعه بیاید شاید😭