ازطرف خدا،،

🎆 عالم ز برایت آفریدم، گله کردی

🎇 از روح خودم در تو دمیدم، گله کردی

🎆 گفتم که ملائک همه سرباز تو باشند

🎇صد ناز بکردی و خریدم،گله کردی

🎆 جان و دل و فطرتی فراتر ز تصور

🎇 از هرچه که نعمت به تو دادم، گله کردی

🎆 گفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشم

🎇 بر بخشش بی منت من هم گله کردی

🎆 با این که گنه کاری و فسق تو عیان است

🎇 خواهان توأم، تویی که از من گله کردی

🎆 هر روز گنه کردی و نادیده گرفتم

🎇 با اینکه خطای تو ندیدم، گله کردی

🎆 صد بار تو را مونس جانم طلبیدم

🎇 از صحبت با مونس جانت، گله کردی

🎆 رغبت به سخن گفتن با یار نکردی

🎇 با این که نماز تو خریدم، گله کردی

🎆 بس نیست دگر بندگی و طاعت شیطان؟؟

🎇 بس نیست دگر هرچه که از ما گله کردی؟؟!

🎆 از عالم و آدم گله کردی و شکایت

🎇 خود باز خریدم گله ات را، گله کردی..

 

همیشه شکر گذار خدا باش , و به آنچه داری قانع و شاد باش,

شکرت خدا🌹🌹

@razhaiedaroniehzendegi