دانشگاه انتظار بعد از 1200سال همچنان دانشجو می پذیرد ,

 

متاسفانه این دانشگاه

 

هنوز 313 فارغ التحصیل هم نداشته است ,

 

این دانشگاه در تمام شبانه روز از شما آزمون

 

به عمل می آورد .

 

مدارک لازم برای ثبت نام :

 

1. نماز اول وقت

 

2 . ولایت مداری

 

3 . دائم الوضو بودن

 

4 . دلی پر از ثواب و قلبی آکنده ازیاد خدا داشتن

 

 

 

به امید قبولی همه ی ما در این دانشگاه

@razhaiedaroniehzendegi