شــــــــــڪر میگویم خــــــــــــدای خوبم را …

 

ڪــــــــــــــه زندگیم خوب است …

 

سازم ڪوڪ است …

 

دنیایم قشنگ است

 

قلبی شڪر گزار دارم

 

و پــــــــــــــــــــر از عشـــــق …

 

و یڪ عالمه دوست با دنیایی مهر …

 

خوشبختی یعنی همین …

 

به همین سادگی !!