در همه جا حست میکنم

هر ثانیه هر دقیقه به یادتم

 

من عاشقتم

یاد تو باعث آرامشمه

تورو دارم 

این

بزرگترین دلخوشیه منه

تو مهربان مهربانانی

خدایا دوستت دارم