عاشقتم

حس بودنت.. خوبی هات.

حسه اینکه یه تکیه گاه قوی دارم

دوستت دارم همه کسه من

عشق من به تو اندازه نداره

بی حد. و اندازس

به خاطر تو حاضرم به همه ی دنیا پشت کنم

فکردیگه ای نکنید

عشقه من خداس

 

دلنوشته های علیرضا