تو با خندینت چنان انرژی به من میدهی

چنان شوق زندگی را در من به وجود می آوری

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

زندگی با لبخند های تو برایم زیبا شد

با بودن تو و وجود تو برایم زیبا شد

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

دیدن ان لبخند هایت برایم ارام بخش است

آن لبخند خا به تمام خوشی های دنیا می ارزد