🌷🌷🌷🌷

💞اسلحه ات را غلاف کن!

 

     💞و پرچمت را

 

💞بر فراز دهلیزهای قلبم

 

      💞فرو کن

 

💞تو پیش از آغاز این جنگ،

 

       💞مرا فتح کرده ای