💞  آرامش   💞:

💞 @aramesh_batoo

 

من در پی ردّ تو کجا و تو کجایی‌

 

دنبال تودستم نرسیده‌ست به جایی

 

ای «بوده‌» که مثل تو نبوده‌ست‌، نگوهست‌

 

ای «رفته‌» که در قلب منی گر چه نیایی

 

#هوشنگ_ابتهاج

 

💞 @aramesh_batoo