خدایا

 

انقدر دوستت دارم که هیچ کس

نمیتواند من را دور کند از تو

 

ازمهربانی های تو

از محبت های تو

 

تویی که آرام بخشه قلبمی

تویی که قلبم را رستگار کردی

خدای من عشق من به تو

همیشه گیست

دوستت دارم