#عزیز‌شدن_وست_رزق

 

🌸✨هر کس روزی ۱۵ مرتبه این

این آیه را بخواند عزیز باشد و 

فراخ روزی و صاحب جاه

و جلال گردد✨

 

📚 درمان با قرآن ۱۰۲

 

ڪلیڪ ڪنید↩️ @Asmaol_hosna