🎁دعایی که خدا به 

                         حضرت محمد(ص)هدیه داد🎁

✨🌺ابن‌عباس گوید: علی‌بن ابی‌طالب(ع) نزد پیامبر خدا (ص) رفت و چیزی از او خواست، پیامبر (ص) به او فرمود: یا علی! سوگند به آن‌کس که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، نزد من هیچ کم و بیش نیست ولی تو را چیزی می‌آموزم که دوستم جبرئیل به من آموخت وگفت ای محمد(ص) این هدیه‌ای است از نزد خدای گرامی و بزرگ که تو را به آن ارج نهاد و به هیچ یک از پیامبران پیش از تو آنرا ارزانی نکرد، آن نوزده سخن است که هر دل سوخته و درد دیده و اندوهگین و غمگین و هر آنکه در خطر دزد و آنش‌سوزی است، با آن سخنان خدای را نخواند و بنده‌ هراسان از سلطان آن را نگوید جز آنکه خداوند او را از آن گرفتاری رهایی بخشد.

✨🌺آن سخنان نوزده جمله است که

💠چهار جمله‌ی آن برپیشانی اسرافیل نوشته شده

💠چهار جمله‌اش بر پیشانی میکائیل،

💠چهار جمله اش بر گرد عرش،

💠چهار جمله اش بر پیشانی جبرئیل و 

💠سه جمله‌اش درجایی است که خدا خواسته است.

 

✨🌺علی‌بن ابی طالب(ع) سؤال کرد: ای پیامبر خدا، چگونه با آن سخنان خدا را بخوانیم؟ پیامبر (ص) فرمود: بگو👇👇👇 

 

🎗«یا عماد من لا عمادله و یا ذخر من لا ذخرله و یا سند من لا سندله  و یا حزر من لا حزرله و یا غیاث من لا غیاث‌له و یا کریم العفو و یاحسن البلاء و یا عظیم الرجاء و یا عون الضعفاء و یا منقذ الغرقی ، و یا منجی الهلکی، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، انت الذی سجدلک سواد اللیل و نور النهار، وضوء القمر و شعاع‌ الشمس و دویّ الماء و حفیف الشجر یا الله یا الله یا الله، انت وحدک لاشریک لک»🎗

 آنگاه می‌گویی خدایا برای من چنین و چنان کن (منظور حاجت است).

 

📚منبع: الخصال المحمودة و المذمومة (صفات پسندیده و نکوهیده) ، جلد ٢، نوشته ی شیخ صدوق(ره)

•••••••❀•❀•❀•❀•❀•❀•❀•❀•❀•❀•••••••