بیاین فراموش کنیم غمارو

..

خودمونو از هر چی آدم.....  دور کنیم

..

کسایی که میدونن کارشرن بده ولی

با یه توضیح های الکی

کارشون رو توجیح میکنن

....

دنیا خوب و بدداره

تو بیان هم همه جوره هس

...

مهم خودمونیم که انتخاب کنیم کدرم وری

بریم

دیروز کسایی باعث شدن یکی از وبلاگ نویسان

وبلاگه خودشو حذف کنه

با قضاوت ها و نصیحت های بی جاشون

....

قبل از هرکاری با اون طرف حرف بزنیم

بعد تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم

....

 

خدایا از سر تقصیرات هممون بگذر