من  باتو گذروندم این شبارو

...

من تورو به هیچ کس نمیدهم

تو برام عزیزتری  حتی بیش تر از خودم

..

تو باعث آرامشه منی

بدون تو من نمیتونم

...

این دل شبانه رو بهانه ات را میگیره

این دل هر ثانیه به یاد توعه

.

من هرشب را با یاد تو سپری میکنم

تو قلبم را تسخیر کردی و حتی عقلی هم برایم نماند

 

پس بدون دوستت دارم