تو با تمام خوبی و بدی هایت

 

.

 

تمام دنیای منی

 

تو عشقی را به من دادی که

 

شوق زندگی را به من داد

 

.

 

با تو میشه آرم زندگی کرد

 

عاشقی تو دنیامو عوض کرد

 

من مدیون خدام

 

که چنین فرشته ای رو به من داد

 

تو ماندگاری در قلبم

 

اسم تو حک شده تو قلبم

 

صدای قلبه من 

 

صدای اسم توست

 

عسق من خیلی زیباست خیلی