این دستماله که مامان داره باهاش پنجره رو تمیز میکنه چقدر شبیه شلوار منه؟!

(سؤال این روزهای اکثر خانه های ایرانی!)

                                                             .

                                                                .

اینقدر هوا گرمه که 

.

.

.

.

.

‌کولرمونم ازپشت بوم اومده رومبل نشسته شربت بهش دادیم میگه بزار ده دقه خنک بشم الان میرم بالا!

                                  .

                                    .     

                                                   

  بیایید شما هم اعتراف کنید بچه که بودید شبا کسی تو کوچه نبود

میخواستید برید خونتون

بلند بلند شعر میخونید که مثلا جن ها فکنن دو نفرید نیان بخورنتون