الان ها شده دختر و پسرها

همه چی دارن

خانواده

مادر

برادر

پدر

خواهر

ولی بازم میگه بمیرم

عکسای مردن میزاره...هییی میگه بمیرم

چه کاریه به دور ورت نگاه کن

تو از اون گدای تو خیابون بدتری

از اون دختر و پسری که یتیمن بدتری

از اونایی که نمیتونن نون بخورن بدتری

یه زره فکر کن ..دنیاتو با این خیال های

اکی و پوچ خراب نکن

بلند شو زندگیتو کن و

بدون خدا کنارته