سلام مولای من

من به آن چشمان زیبایت بدهکارم

به آن چشمانی که

به جای چشمان من اشک میریخت

تا خدا مرا ببخشد

یا مولا

مرا ببخش که باعث کبودی زیر چشمانت شدم

ببخش..ببخش

که همش باعث عذابت میشوم

ببخش این بنده ی ختاکار را

یاخدا..یاخدا