.

مادر

هر چه فکر می کنم نمیتوانم کلمه ی مناسبی برایت پیدا کنم

اخر مگرکلمه ای هست

که با آن بتوان عشقم به تورا بفهمانم

مادر

.

تو پناه دل بی کسه منی

بدون که یک لحظه طاقت دوریت رو ندارم

لالایی کن برام میدانم بزرگ شده ام 

اما گوش هایم نجوای لالایی ات را میخواهد

پس بـخوان.......

.

.

.

.

.

دوستت دارم مادر