ماجرای مرگ آیلان کودک سوری غرق شده از زبان پدرش

دلم می سوزد...دلم می سوزد

برای بچه ای که

بی رحمانه عصیر 

نامردی دریا شد