عکس هایی بسیار زیبا و دیدنی از زندگی روزمره

می توان زندگی کرد

می توان خوشبخت بود

می توان مفید بود

می توان مهربان بود

همه ی اینکار ها با ایمان خدا به عمل می آید

پس در همه کار ها به خدا توکل کن