بازیگران ایرانی کنار همسرانشان + عکس ، بازیگر ، عکس بازیگران ایرانی

ما همه بازیگریم و در بازی


خود ایفای نقش می کنیم


خدا
در همه لحاظ و همه جا ما را می بیند و مواظب ماست


پس بیایید مواظب اعمال خود باشیم


زیرا خدا بینا و تواناست