عکسهای غمگین از لحظات تنهایی, عکس های غمگین عاشقانه www.jazzaab.ir

& تنهایی های خود را 

با جاده در میان نگذار & با کسی

در میان بگذار که به او اعتماد داری &

و بهترین گزینه ((خدا ))است.